Instalace Arduino IDE – programové prostředí

Článek v originále zde :
http://www.elektronikacz.cz/index.php/archiv-clanku/193-jak-zacit-s-arduinem

ArduinoUno

 

Chcete vědět, jak postupovat při prvním připojení Arduina k počítači a jak nahrát první zkušební program. Ukážeme si jak. Návod je určen pro vývojové desky typu Arduino.

 

Programovací prostředí

 

Aktuální verzi vývojového studia pro Arduino si můžete zdarma stáhnout ze stránky: arduino.cc/en/Main/Software. Při stahování vyberete z nabídky verzi pro Windows.
Po dokončení stažení spusťte instalaci poklepáním na stažený soubor.

Připojení vývojové desky k napájení a počítači

 

Vývojové desky Arduino Uno, Mega, Duemilanove a Arduino Nano se napájejí přes USB kabel připojený do počítače nebo mohou být napájeny vnějšího zdroje. Pokud používáte Arduino Diecimila, musíte nejprve zkontrolovat nastavení způsobu napájení vývojové desky. Na této vývojové desce je zkratovací spojka (jumper), který spojuje dva ze tří pinů pinové lišty a vybírá zdroj napájení. Pro napájení z USB portu počítače připojte jumper na dva piny blíže k USB konektoru.
Pomocí USB kabelu připojte Arduino k vašemu počítači. Po připojení se na vývojové desce rozsvítí zelená LED dioda (u nápisu PWR), která indikuje správné napájení.

 

Nainstalování ovladačů pro Arduino Uno na Windows7, Vista nebo XP:

 

  1. Připojte vaší vývojovou desku Arduino k počítači a počkejte, než se začnou automaticky instalovat ovladače. Po chvíli instalační program, přes veškeré snažení, skončí neúspěchem.
  2. Klikněte na menu Start, a otevřete položku Ovládací panely.
  3. V Ovládacích panelech klikněte na Systém a zabezpečení. Zde vyberte Systém. Po otevření okna vyberte položku Správce Zařízení.
  4. Ve Správci zařízení otevřete nabídku Porty (COM a LPT). Zde by se měl zobrazit port s názvem „Arduino UNO (COMxx)”.
  5. Pravým tlačítkem myší klikněte na tento port a zvolte možnost „Aktualizovat software ovladače…“
  6. Dále zvolte možnost „Vyhledat ovladač v počítači“.
  7. Ve složce, do které jste nainstalovali vývojové studio, najdete složku „Drivers“ a v ní soubor ovladače „ArduinoUNO.inf“. NEvybírejte podsložku „FTDI USB Drivers“.
  8. Poté Windows úspěšně dokončí instalaci ovladače.

Otevření příkladu Blink pro rozblikání diody

Tento program rozbliká oranžovou LED s nápisem L, připojenou na pinu 13.
Dvojím poklepáním na Arduino.exe spusťte vývojové studio pro Arduino.
Otevřete příkladový program pro rozblikání diody poklepáním na menu „File“ v levém rohu. Následně najeďte na Examples > 1.Basics a vyberte Blink.
Na obrazovce uvidíte zdrojový kód tohoto programu.

 

 

Vyberte váš typ vývojové desky

Před nahráním programu do mikrokontroléru, musíte vybrat typ vaší vývojové desky v menu Tools > Board. Zde vyberte správnou vývojovou desku. Starší Arduina Diecimila, Duemilanove a Nano obsahovaly mikrokontrolér ATmega 168. Pro novější vývojové desky vyberte ATmega328.

 

 

Vyberte váš sériový port

Poslední co musíte udělat před nahráním programu je vybrat správný sériový port, ke kterému je Arduino připojeno. Výběr provedete opět v menu Tools, ale nyní zvolte záložku Seriál Port. Zde vyberte odpovídající sériový port, ke kterému je Arduino připojeno.

Číslo tohoto portu, zjistíte ve Správci Zařízení. Otevřete položku „Porty (COM a LPT)“ a v ní najdete číslo aktuálního sériového portu, ke kterému je Arduino připojeno.

 

 

Nahrání programu

Nyní už jen klikněte na tlačítko „Upload“ ve vývojovém studiu. Počkejte několik vteřin. Během nahrávání byste měli vidět blikat na vývojové desce diody RX a TX. Pokud nahrání programu proběhlo úspěšně, zobrazí se zpráva „Done uploadnig“ ve výpisu oznámení. (Poznámka: Pokud máte Arduino Mini, NG nebo starší typ, musíte fyzicky zmáčknout reset tlačítko na desce, než nahrajete program). Po několika vteřinách a po úspěšném nahrání programu byste měli vidět blikat oranžovou LED s nápisem L, připojenou na pinu 13.
Pokud tomu tak je, gratulujeme, úspěšně jste poprvé naprogramovali své Arduino.

 

You must be logged in to post a comment.