Rodina – fotky, odkazy

Videa na youtube :

https://www.youtube.com/channel/UCARsfj_wOTmZE0YbLBvXhTw/videos

Naše rodina 2014

Naše rodina 2014

*****************************************

Pozemek :

IMG_0528 IMG_0221 IMG_0216 IMG_0209n

 

O našem souzení o pozemek kde máme naše zvířátka.

Stručný popis naší anabáze s pozemkem.

Od roku 2001, po krachu naší firmy, jsme  sehnali bydlení v malém domku v zapadlé obci Hrádek u Trhových Svinů. Majitelem domku byl pan Ladislav Tůma, kterému v té době patřili i okolní pozemky a hlavně větší částečně zchátralý statek naproti přes silnici. V tomto statku pan Tůma bydlel a dodnes bydlí. Panu Tůmovi jsme víceméně pravidelně platili nájemné. Abychom nějak přežili začali jsme pěstovat domácí zvířata a kozy.

Za statkem pana Tůmy byly dva pozemky, kde se naše kozy mohli pást, ale při žádosti o pronájem těchto pozemků nám je chtěl pan Tůma pronajmout jen bez jakéhokoliv dokladů . To se nedalo, protože vybudovat zázemí pro kozy je dosti nákladné a bez smlouvy by nás pan Tůma mohl kdykoliv z pozemku vyhnat.

Pan Tůma postupně rozprodával pozemky, které mu po restituci byly vráceny. Jeho sestry to nechaly napsat všechno na něj, zřejmě ze strachu, že se komunisti vrátí. Velkou část pozemků prodal statkům a ti mu to postupně spláceli v penězích i naturáliích. Vždy když dostal splátku, tak u něj několik dní bylo veselo a měl plno kamarádů. Bydlel v podstatě na ulici – ve vchodu do statku, tak aby mu neuniklo nic z dění ve vsi. Přitom si pouštěl televizi a rádia dost hlasitě a mnoho sousedů si na něj neustále chodilo stěžovat. To zřejmě použili i při prokazování nesvéprávnosti. Alkoholik nikdy nebyl.

V roce 2007 přišel opět  p.Tůma zda by jsem mu nepůjčil. Protože jsem mu již před tím zaplatil nájem na ½ roku kupředu, tak jsem mu řekl, že nemám, ale že se zeptám dcery Bohumily Kučerové, zda nám nepůjčí, ale že chci za to podepsat  nájemní smlouvu na pozemky za jeho statkem. Zavolal jsem dceři a ona řekla, že jedině když jí ty pozemky pan Tůma prodá. Pan Tůma souhlasil, tak jsem s ním sjednal cenu a urychleně sepsal jednoduchou smlouvu s tím, že se v tom moc nevyznám a zda souhlasí s tím, že pokud bude ve smlouvě chyba, tak jí podepíše opětovně. Souhlasil a tak jsem sehnal v ČB notářku a dcera tam s ním odjela. Notářka podpisy ověřila a před ní p.Tůma převzal peníze. Zároveň jsem jako další sepsal s p.Tůmou smlouvu o tom, že mu odpustím dluh ve výši 46 tis.Kč, pokud bude proveden přepis na dceru do září následujícího roku. Sepsání smlouvy a jednání o ceně a vymazání dluhu jsem vedl s panem Tůmou už jen telefonicky protože, jsem byl od 7 hodin v práci. Takže jsem osobně u toho nebyl a nemohl jsem tudíž nutit pana Tůnu k podpisu nebo mu podstrčit nějakou jinou smlouvu, jak je uvedeno v znaleckém posudku.

Ve smlouvě byla bohužel chyba, zapomněl jsem uvést číslo katastrálního území a další drobnosti. Následně, když nám to z katastru vrátili jsem smlouvu opravil a znova jel pan Tůma s dcerou na Městský úřad v Trhových Svinech nechat ověřit podpisy. Vše opět šlo na katastr. Mezitím, ale p.Tůmovi naběhla exekuce ve výši 18tis. Kč. Tu jsme vyplatili s tím, že nebudeme po určitou dobu platit nájem. Na jaře 2008 byl převod pozemků dokončen.

Následně p.Buřičová, sestra pana Tůmy, tento prodej zjistila a začala nás označovat za zloděje. P. Tůma jí i všem ostatním příbuzným totiž říkal, že jsme mu neplatili nájem a za pozemky, že také nedostal zaplaceno. Byla to od něj vychytralost,  protože věděl, že příbuzenstvo by po něm chtělo peníze nebo alespoň půjčku. Nejvíc p. Buřičové vadil prodej pozemku těsně za statkem.

Nakonec jsme se s dcerou domluvili, že by jsme jim tento menší pozemek vrátili s tím, že by jsme nějakou dobu neplatili nájem. To paní Buřičovou rozčílilo k nepříčetnosti.

Následně v  roce 2008 paní Buřičová převedla veškerý majetek v hodnotě asi 2 mil.Kč. darovací smlouvou na sebe a panu Tůmovi zažádala u soudu o částečnou nesvéprávnost.

 

Paní Buřičová je nyní i jeho opatrovnicí.

Nejdříve nás paní Buřičová přes právníka obvinila, z neplacení nájemného. Naštěstí jsem měl na všechno panem Tůmou podepsané doklady skoro od samého začátku co jsme u něj bydleli. Nezaplacení pozemku zpochybnit nemohli, vzhledem k tomu, že peníze převzal p. Tůma u notářky při podpisu smlouvy a ještě ten den je použil na zaplacení dluhu u E-onu, kam ho musela dcera zavést.

Koncem roku 2010 byl pan Tůma prohlášen částečně nesvéprávným a dle posudku psychiatra je mentálně slabý od dětství. Už přesně nevím jak to tam bylo napsané. O zbavení svéprávnosti se paní Buřičová prý pokoušela už dřív, ale neuspěla. U soudu byl přítomný jiný psychiatr než který je podepsaný pod návrhem žaloby. Domnívám se, že s návrhem na zbavení svéprávnosti nesouhlasil. Ale je to jen můj dohad.

Pak nám paní Buřičová jako nová majitelka všeho dala výpověď z nájmu. Přesto, že jsme měli smlouvu na dobu neurčitou jsme ustoupili a sehnali bydlení v Trhových Svinech. Chtěli jsme tím projevit dobrou vůli, ale bylo to vzato jako naše slabost.

Nyní  nás paní Buřičová žaluje a soudně žádá označení smlouvy za neplatnou a vrácení pozemků, kde již celou dobu hospodaříme a vybudovali tam slušné zázemí.

Po první žalobě, kterou napsal advokát od Vavrocha a spol. špatně, jsme byli ochotni jít i na dohodu . Ale p.Buřičová si je jistá svým vítězstvím a nechce se dohodnou. Zároveň oslovila další kupce pozemků, kterým pan Tůma pozemky prodal dříve.  Zřejmě bude chtít napadnout i další starší smlouvy.

Na základě toho všeho soudně žádají o prohlášení smluv za neplatné a mi budeme muset vrátit pozemek kde máme naší farmu. Je to veškerý náš majetek a na zakoupeni jiných pozemků nemáme a ani tu nejsou volné. Ten muž se do svých 50 let živil sám, byl 1/2 roku na vojně a přesto je teď najednou částečně nesvépravný a pečuje o něj stát a za penize státu jeho sestra . Soudkyně co to rozhoduje odmítla naše svědky a jediné co je ochotna akceptovat je zpochybnění posudku na jehož základě byl zbaven svéprávnosti.

Pro soud je rozhodující ten posudek. Nepřijal jako svědky jeho šefy, kde pracoval před pár lety jako malý vedouci bramborárny a řídil skupinu pracovnic. Připustí k soudu jen proti posudek.

Nerozumím tomu.

Je to celé na hlavu.  Taky mi dříve  pár právniků v poradnách tvrdilo, že to  zpětně nejde. Teď najednou se diví , že to jde, pokud je v posudku o zbavení svéprávnosti uvedeno, že to na základě čeho byl zbaven svéprávnosti, začalo dřív než byly podepsány smlouvy. Asi jediná cesta je zpochybnit ten posudek. Nemůžeme sehnat nikoho kdo by do toho šel.

Už jednou jsme díky podnikání přišli o veškerý majetek a tohle by bylo podobné.

 

Souhrn závažných bodů proti nesvéprávnosti pana Tůmy

1)      Pan Tůma má dokončené základní vzdělání.

2)      Vykonal základní vojenskou službu, kde prošel vstupní prohlídkou a po ½ roce byl uvolněn, aby se mohl starat o nemocnou maminku.

3)      Pracoval jako vedoucí úpravny brambor v Družstvu v Žáře, byl v KSČ a aktivním pomocníkem policie (VB).

4)      Veškerý majetek byl vrácen jemu a né jeho sestrám. Přece by jeho sestry nenechali napsat teto majetek, v řádech několika milionů, na svého bratra, pana Tůmu, pokud by měli pochybnosti o jeho intelektu.

5)      Nikdo z příbuzenstva neprotestoval proti prodeji ostatních, daleko větších majetků.

6)      Náš prodej se uskutečnil 29.11.2007 a přepis trval z některých administrativních důvodů víc jak ½ roku. Přesto, v této době nikdo nic proti prodeji nenamítal. A to i přesto, že se na pozemcích aktivně pracovalo a paní Buřičová chodila pravidelně za bratrem okolo tohoto pozemku.

7)      Kupní smlouva byla velice jednoduchá a srozumitelná.

8)      V ne poslední řadě o „nesvéprávnosti“ pana Tůmy jen ze spekulativních důvodů svědčí i to, že ještě v září 2012 (tz. po více jak roce) měl pan Tůma stále svůj starý občanský průkaz a vyzvedl si na něj mimo jiné i přeplatek od E-onu ve výši okolo 18tis.Kč. Mohl díky tomu provádět i další právní úkony včetně ručení na půjčky apod. Mohlo dojít i k poškození dalších lidí. Nevím, ale možnosti tímto měl. Nebo si je paní Buřičová vědoma toho, že pan Tůma není ve skutečnosti nesvéprávný a neměla tedy strach z činnosti pana Tůmy.

9)      Jak je možné, že na to že někdo má „deficit intelektu“ se přijde až po 50 létech. Následně se z člověka, který se sám živil a sám o sebe i rodiče dlouhodobě staral, je najednou člověk, kterého musí živit stát a ještě stát přispívá dalším lidem na to, že se o něj „starají“

10)  Upozorňuji, že jsem koupí pozemku nezpůsobila panu Tůmovy žádnou majetkovou újmu a pokud bude smlouva prohlášena za neplatnou budu já poškozená.

11)  Závažné je také to, že bude narušena právní jistota platnosti předchozích prodejů a restitucí atd. ?

 

PS. tak jsem konečně sehnal kopii znaleckého posudku.

Jsem z toho úplně vedle. Jsou to samé lži. Už jen to, že jsem pana Tůmu podvedl a podstrčil mu jinou smlouvu nebo ho nutil násilím k podpisu je lež. Jako kupující s ním podepisovala smlouvu dcera a to hned 2x. Poprvé u notáře a podruhé asi po 3 měsících na Městském úřadě v Trhových Svinech.

Zřejmě díky všem lžím ovlivnili paní doktorku, které se jich zželelo a vystavila takovýto posudek.

Jen to chování co popisuje ve znaleckém posudku mi nesedí. Podle mne musel být pod prášky nebo to na paní doktorku hrát.

Býval to vždy člověk plný energie a velice přátelský i přes některé spory se sousedy.

Netvrdím, že je to nějaký myslitel.

Žije na vsi kde víc jak polovina obyvatel má jen pomocnou školu. On navštěvoval normální základku. Celý život se pohyboval v zemědělství a mezi takovýmito lidmi. Ale čte pravidelně noviny a má celkově i přehled o historii obce. Jezdíval do Prahy do České televize na pořad “KOTEL” s paní Jílkovou. Letos jako každý rok jede s kamarádem do Brna na motocyklové závody. Celý život se o sebe staral sám a jednu dobu se staral i o svojí maminku. Na to mu také byla zkrácena zák.vojenská služba. Bydleli jsme u něj 9 let v nájmu a nikdy mi nepřipadal jako mentálně slabší. Už jen to, že mu rodina svěřila veškerý rodinný majetek svědčí o tom, že nemohl být okolím a ni rodinou považován za mentálně slabšího.  Těžko ale budete od člověka takto žijícího očekávat hlubší znalosti okolního světa. Ale kupní smlouva je opravdu velice jednoduchá a pochopitelná i pro mentálně slabšího jedince. Kromě toho za celou dobu s tím neměl problém a neměl námitky ani s opakováním podpisu asi po 3 měsících.

Kde byla celou tu dobu rodina, která dnes tvrdí, že se o něj starala ? Kde byla rodina když v předchozích létech rozprodával daleko větší pozemky ?

Ještě k ceně : celkem jsme za pozemky zaplatili 67tis.Kč. Cena louky v té době byla tady u nás 3-5Kč/m2  , dnes se pohybuje 8-10kč/m2.  Finanční úřad má pro naší oblast v tabulce odhadní cenu 3,1Kč/m2 a koeficient pro daň je 1. To jen pro ty kterým se zdá cena nízká.   Hrádek je zapadlá vesnička a je zde nízká cena i za stavební pozemky. V nedalekých Trhových Svinech je už cena za stavební pozemek 300-400Kč/m2 a směrem k Českým Budějovicům se cena zvedá až k 1200Kč/m2. To jen na vysvětlenou.

 

Eliška - vnučka

Eliška – vnučka

You must be logged in to post a comment.