BLYNK APP – nastaveni

ESP8266_relay

ESP8266_relay

BLYNK APP

Blynk

Nastavení

BLYNK APP   Screenshot_2017-02-26-20-34-02-961_cc.blynk.png
Screenshot_2017-02-26-20-34-48-754_cc.blynk.png   Screenshot_2017-02-26-20-39-39-195_cc.blynk.png
IMG_20170226_220551.jpg   IMG_20170226_220638.jpg

Zobrazit všechny položky

OTEVŘETE BLYNK APP

1. Klepněte na Vytvořit nový PROJEKT

2. NOW SELECT BOARD NODEMCU => WiFi připojení (pošle autorizačního klíče na uvedenou emailovou adresu COPY token a držet stranou budete potřebovat TOKEN při psaní kódu v ARDUINO)
3. NOW KLIKNĚTE NA (+) Ikona
4. NOW SELECT BUTTON
5. ADD aľ čtyřmi tlačítky
6. Nyní vyberte Každé tlačítko a změnit PIN k následujícímu
     – tlačítko 1 (D1)
     – tlačítko 2 (D2)
     – tlačítko 3 (D3)
     – tlačítko 4 (D4)