ESP8266 ESP-12E WIFI s NodeMcu Lua

Tak dnes tj. 20.1.2010  dorazilo konečně ESP.

V Arduino IDE 1.6.   jsem ho v podporovaných deskách nenašel. Nainstaloval jsem tedy nejnovější Arduino IDE 1.8.1. Bohužel, opět EPS nikde.

Tak mi poradily na https://www.facebook.com/groups/689732381126687

Na http://www.instructables.com/id/ESP8266-for-Beginners/?ALLSTEPS je celý postup.

také zde : http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-projects-tips-and-more/arduino-esp8266-lolin-nodemcu-getting-started/

zde je taky celý postup : https://learn.sparkfun.com/tutorials/esp8266

ESP 12E 01

ESP 12E 01

Odkaz co je v prostředku stránky se musí vložit do Arduino IDE.

Klikněte na “Soubor” v jeho menu je položka “Vlastnosti” a po kliknutí na tuto položku se objeví

EPS - vlozeni

EPS – vlozeni

Do řádky “Správce dalších desek : URL ”  vložíte výše uvedený odkaz.

Pak  potvrďte zadáná kliknutím na “OK” a na konec IDE uzavřete a znovu nastartuje.

V  kolonce “Nástroje” najdeme v přehledu instalovaných desek až nahoře “Manažer desek”

viz. foto

ESP -manazer desek

ESP -manažer desek   a po kliknutí na něj se objeví nabídka desek, vybereme verzi a dáme instalovat.

Pak už v přehledu instalovaných desek vybereme tu kterou pro daný program potřebujeme.

ESP - nalezeno

ESP – nalezeno

Nahrajeme testovací program.

Pozor zkontrolujte si nastavený komunikační port COM1 apod. a také zda máte nastavenou stejnou komunikační rychlost na “Seriovém monitoru” jako máte v programu např. na obojím 19200 baudů. (     Serial.begin(19200); ).

Použil jsem tento :

********************************************************************
#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid = “wifidoma”; // Set for you WIFI !!!
const char* password = “92L4PN673QAB7”; // Set for you WIFI !!!

const char* server = “api.thingspeak.com”;
const char* api_key = “BWXA7VS2PGXOBTL6”;

WiFiClient client;

void setup()
{
Serial.begin(115200);
delay(10);
WiFi.begin(ssid, password);

Serial.println();
Serial.println();
Serial.println(“Connecting to Wifi “);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{
delay(500);
Serial.print(“.”);
}
Serial.println(“…WiFi connected”);

// …. když se připojíme k api.thingspeak.com
if (client.connect(server,80)) {
Serial.println(“Connect to ThingSpeak – OK”);

float value = 10; // Set Value for ThingSpeak
String dataToThingSpeak = “”;
dataToThingSpeak+=”GET /update?api_key=”;
dataToThingSpeak+=api_key;

// odeslání hodnoty pro pole 1
dataToThingSpeak+=”&field1=”;
dataToThingSpeak+=String(value);

dataToThingSpeak+=” HTTP/1.1\r\nHost: my.wemos.com\r\nConnection: close\r\n\r\n”;
dataToThingSpeak+=””;
client.print(dataToThingSpeak); //

int timeout = millis() + 5000;
while (client.available() == 0) {
if (timeout – millis() < 0) {
Serial.println(“>>> ThingSpeak Timeout !”);
client.stop();
return;
}
}
}

// Odezva z ThingSpeak
while(client.available()){
String line = client.readStringUntil(‘\r’);
Serial.print(line);
}
}

void loop() {
}

*************************************************************************

Více najdete na mnoha stránkách věnovaným ESP

http://www.instructables.com/id/ESP8266-for-Beginners/?ALLSTEPS

http://blog.ok1cdj.com/2014/12/esp8266-wi-fi-internet-do-kazdeho_28.html

http://www.instructables.com/id/Easiest-ESP8266-Learning-IR-Remote-Control-Via-WIF/

knihovny : https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/doc/esp8266wifi/pictures

další k EPS8266 :

http://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/TemperatureSensor

http://nodemcu.com/index_en.html

http://learn.acrobotic.com/tutorials/post/esp8266-getting-started

Teď už jen připojit DS18B20.

*

DS18B20-vývody

DS18B20-vývody

ESP8266 IR Remote

ESP8266 IR Remote

Obdobně je zapojená DS18B20

ESP8266 PRO ZAČÁTEČNÍKA – JAK TO VLASTNĚ ZAPOJIT

Najdete česky i zde : http://www.xpablo.cz/?p=996

Já pro základ jsem musel nakonec použít knihovnu k DS18B20 i část programu z této stránky :

http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/teplotni-senzor-ds18b20.html

Důvodem bylo, že moje knihovna-podprogram pro DS18B20 při poklesu pod 0°C začal ukazovat hodnotu okolo 4000,00°C.

Připojil jsem DS18B20 k pin GPIO5.

Návod na této stránce umožňuje i další varianty.

Vizualizaci dat : https://plot.ly/

Základní funkce Zapojení

esp8266-node-mcu-pinou

esp8266-node-mcu-pinou

Samostatné ESP12 :

esp12f

esp12f

zdroj : http://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id=esp8266_gpio_pin_allocations

pinMode (), digitalRead (), digitalWrite (), analogWrite () pracovat jako obvykle.

čísla PIN přímo odpovídají číslům esp8266 GPIO pin. Chcete-li číst GPIO2, volejte digitalRead (2);

Všechny digitální IO piny jsou chráněny proti přepětí s snap-back obvodem připojeným mezi podložku a zem. Snap back napětí je typicky asi 6V a držení napětí je 5.8V. To poskytuje ochranu před přepětím a ESD. Výstupní zařízení jsou rovněž chráněny před reverzní napětí s diodami.

Při spuštění kolíky jsou konfigurovány jako vstup.
GPIO0-GPIO15 může být vstup, výstup, nebo INPUT_PULLUP.
GPIO16 může být vstup, výstup, nebo INPUT_PULLDOWN_16. To je také XPD pro deepSleep () (možná přes malý kondenzátor.)
Všimněte si, že GPIO6-GPIO11 se obvykle používají pro komunikaci s IC flash paměti na většině esp8266 modulů, takže by neměl být obecně použity tyto piny.

analogRead (A0) přečte hodnotu ADC kanálu připojený k Tout čepu.

Analog ADC

ESP8266EX také integruje generický univerzální 10-bitový analogový ADC. Rozsah ADC je od 0V do 1.0V. To se obvykle používá pro měření napětí od stavu senzoru nebo baterie. ADC nelze použít, pokud je čip vysílá. V opačném případě napětí může být nepřesné. (Od Expressif list CH 8,5)

Super návod na teploměr i s regulací

Wi-Fi teploměr s esp8266 se třemi čidly dht22 a regulaci svitu diody

http://blog.ijacek007.cz/Arduino/minimalisticky-wi-fi-teplomer-s-vlhkomerem-esp8266-s-dht22

Vytvořit vlastní ESP8266 Arduino WiFi knihovna

https://plus.google.com/collection/Qfy2x

S EPS na TEMP – pěkní návod s DS18B20 i DHT 22

http://wiki.tmep.cz/doku.php?id=zarizeni:esp8266

Velice pěkně popsaná práce s ESP :

http://xanadu.khnet.info/esp8266.php

Jak na MyDevices – Cayenne:

https://mydevices.com/cayenne/landing/arduino/

najdete zde :

http://www.instructables.com/id/Smart-Fingers-Using-Cayenne/?ALLSTEPS

ESP-WeMos

ESP-WeMos

Můj výsledek na : https://thingspeak.com/channels/217442/private_show

teplota Hrádek

teplota Hrádek