Sledování údajů senzoru přes internet

 

Normálně vidíme data našich senzoru na 16 × 2 LCD. Takže vždy, když potřebujeme sledovat data, musíme vidět na tomto LCD displeji a potřebujeme zůstat blízko něj. Ale teď svět se změnil. Nyní můžeme sledovat data senzorů na všech zařízeních podporujících internet.

Takže teď v tomto článku, budeme se podíváme  jak můžeme nahrát údaje z našich senzoru na internet a sledovat je v grafickém zobrazení pomocí velkého platformy pro naše projekty internetu věcí s názvem Thingspeak.com .

PROCES

Data z senzoru DHT11 se zpracují Arduino Boardem a signál ESP8266 je nahraje na Thingspeak.com. Tato webová stránka po obdržení dat automaticky vykreslí graf Data vs. Time.

 DHT11 SENSOR

DHT11 je snímač pro měření teploty a vlhkosti.

Tento snímač funguje jako kondenzátor, jehož kapacita se mění spolu s teplotou a vlhkostí. Tato nerozborná data jsou dána vestavěnému mikrokontroléru, který zpracuje tato analogová data a převede je do 40bitového digitálního sériového paketu dat.

Proto dekódování tohoto sériového datového toku probíhá v Arduino pomocí  knihovny Adafruit, který si můžete stáhnout tvořit zde .

Poté data přenese  ESP8266 na Thingspeak.com

THINGSPEAK

 

Thingspeak.com je perfektní společník pro vaše projekty IoT. Poskytuje vám platformu, kterou můžete použít pro různé aplikace. Jak jsem použil k vytvoření API pro svůj projekt „načítání dat z libovolné webové stránky“ V rámci tohoto projektu jsme vytvořili kanály v této pro vykreslování grafů.
Nejprve si na tomto webu vytvořte účet, poté přejděte na kanál a pak do svého kanálu. V jednom kanálu můžete vykreslit až 8 grafů nebo můžeme říct 8 polí. Musíte pojmenovat každé pole. Když vykreslujeme graf teploty a vlhkosti, označíme pole odpovídajícím způsobem.
Poté je nutné zkopírovat klíče API z tlačítka API na webové stránce.

KÓD

V kódu nejprve čteme data ze snímače, než připojení ESP8266 na směrovač, jehož název a heslo hostitele jsme již zadali do kódu. Pak vytvoříme spojení TCP na portu 80, abychom mohli komunikovat s Thigspeak.com. Poté aktualizujeme hodnoty ze snímače na stránky thatpeak.com. Budeme poskytovat 15 s zpoždění, takže budeme moci pozorovat novou hodnotu na grafu každých 15 s.
Zde si můžete stáhnout kód z zde .
Poté jste připraveni sledovat data z vašeho telefonu, notebooku a dalších internetových zařízení, která se právě přihlašují k vašemu účtu. Graf bude něco takového.