O tasemnici

tasemnice

tasemnice

Dospělé tasemnice jsou dlouhé 4, resp. až 10 m.  Vývojový cyklus těchto tasemnic, které vylučují vajíčka do vnějšího prostředí společně s trusem hostitele, probíhá přes mezihostitele, kterými jsou půdní roztoči z čeledi Oribatidae,  v jejichž těle po pozření vajíčka dochází k vývoji onkosféry a posléze se vytváří cysticerkoid. Pokud takto infikované roztoče, migrující po travinách, pozře definitivní hostitel, uvolňuje se v jeho trávicím traktu z cysticerkoidu hlavička a začíná vývoj nové tasemnice.
Infekce tasemnicemi rodu Moniezia mohou způsobovat závažné onemocnění .  Postižená zvěř vykazuje příznaky značné vyhublosti až kachexie. U mladých zvířat je přibržděn i jejich vývoj a růst.
U dospělích jedinců nejsou tyto příznaky tak pozorovatelné, i když i u nich byla parazitologická vyšetření na přítomnost tasemnic rodu Moniezia pozitivní.
Pro léčbu monieziózy  lze použít  praziquantel v dávce 3,75 mg/kg ž.hm., albendazol v dávce 4 – 7,5 mg/kg ž.hm., fenbendazol v dávce 10 – 15 mg / kg ž.hm. či mebendazol v dávce 10 – 20 mg./kg.ž.hm. Léčbou jsou však postiženi pouze dospělci, žijící v trávicím traktu hostitelských organizmů.
Vzhledem k délce života mezihostitelských roztočů (2 – 3 roky) je nutné léčbu pravidelně opakovat tak, aby došlo k přerušení vývojového cyklu eliminací dospělců, produkujících vajíčka.
*
*
Tasemnice cyklus

Tasemnice cyklus

 

Vývojový cyklus tasemnic z rodu Moniezia.

  • Vajíčko (1) ve vnějším prostředí .
  • Po pozření vajíčka v těle roztoče vzniká onkosféra(2),
  • postupně se mění na larvu ( 3 ) a
  • posléze z larvy vzniká cysticerkoid (4) , který představuje infekční stádium parazita.

zdroj :  http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2011/Leden—2011/Tasemnice-u-lovne-zvere.aspx#

 

 

 

You must be logged in to post a comment.